Ny forskning har vist at migræneanfald udvikles gennem en række trin hvor en langsom men meget voldsom kædereaktion spreder sig gennem hjernen. Selvom der kan være mange forskellige udløsende faktorer for anfald, er mekanismerne i denne kædereaktion typisk meget ens fra patient til patient.

Udviklingen af et migræneanfald

Storhjernen

Storhjernen udfører højere funktioner som f.eks. behandling af sanseindtryk fra synet, hørelsen og følesansen, og styrer desuden tale, finmotorik, læring, planlægning mm. Meget tyder på at migræneanfald ofte starter i storhjernen.

Blodårer

Hjernens store netværk af blodårer forsyner den normalt med rigeligt ilt og blodsukker.

Lillehjernen og hjernestammen

Lillehjernen og hjernestammen sidder under storhjernen. Lillehjernen er ansvarlig for koordination af bevægelser og balance, og hjernestammen regulerer mange af kroppens basale funktioner, som vejrtrækning, blodtryk, kropstemperatur mm. Hjernestammen er desuden en vigtig ”mellemstation” for nervesignaler til og fra storhjernen.

Rehaler-behandlingen er udviklet med henblik på effektivt, hurtigt og sikkert at modvirke det fald i hjernens iltforsyning som meget ofte ses før og under migræneanfald. Dette fald er under kraftig mistanke for at være den underliggende årsag bag mange anfald. Sammen med CO₂’s sænkning af nervesystemets overfølsomhed gør dette det muligt for Rehaler at bryde kædereaktionen ved en meget stor del af migræneanfald.

Fordele ved indånding af ilt og CO₂

Øgning af iltforsyningen til hjernen

Ved at indånde en øget CO₂-koncentration sammen med en høj iltprocent øges forsyningen af blod, ilt og blodsukker til hjernen med op til 70%. Dette modvirker den sammentrækning af blodkarrene som meget ofte ses før og under migræneanfald og som er under kraftig mistanke for at være den underliggende årsag bag mange anfald, på grund af den iltmangel i hjernen som sammentrækningen kan forårsage.

Dæmpning af nervesystemets følsomhed og smerte

Et forøget CO₂-indhold i kroppen gør blodet mere "surt" mens Rehaler bruges, hvilket mindsker nervernes følsomhed og derved bl.a. reducerer smerten under anfald.

Stopper Cortical Spreading Depression (CSD)

Cortical Spreading Depression (CSD) er en langsom men meget destruktiv bølge som spreder sig igennem hjernen og fører til migræneanfaldets smerte, kvalme, lysfølsomhed og tab af energi. Ved at ændre niveauerne af ilt og CO₂ i kroppen er det muligt at bremse CSD og derved mindske, og i mange tilfælde standse, migræneanfaldet.

Rehaler-behandlingen er udviklet for at drage fordel af den meget stærke fysiologiske effekt af at afbalancere CO₂ og ilt i kroppen, i et produkt som sikrer at du får den nøjagtige behandlingseffekt du har brug for, uden risiko eller negative bivirkninger. CO₂-påvirkeligheden varierer fra person til person og Rehaler er derfor udviklet til at kunne tilpasses til den enkelte – hvilket gøres let vha. vores interaktive App og den medfølgende kontrol-enhed der løbende måler iltniveauet i kroppen.

Individuel behandling

Forskellige migrænepatienter har brug for forskellige niveauer af CO₂. Rehaler er designet sådan at CO₂-niveauet let kan justeres og dermed give dig en optimal og sikker behandling uden negative bivirkninger.

For Hans er det bedst at bruge Rehaler på indstilling 3 i ca. 15 minutter, når han mærker et anfald på vej. Rehaler fjerner ikke hans anfald helt men gør at smerten bliver væsentligt milldere og anfaldet kun varer halvt så længe. Hans bruger ofte Rehaler flere gange før og under et anfald for at få den optimale effekt.

Er Rehaler kun til migræne med aura?

Rehaler-behandlingen er indtil nu kun testet på migræne med aura og der er derfor mindre viden om hvad effekten er på f.eks. migræne uden aura.Det er ikke skadeligt at bruge Rehaler og vi har ikke oplevet nogen patienter som har haft dårlige hændelser eller en forværring af deres migræne. Du vil derfor godt kunne prøve Rehaler selvom du ikke har migræne med aura, men som sagt kan vi ikke love dig at det vil have en effekt.For at undersøge effekten på andre migrænetyper arbejder vi på at igangsætte kliniske forsøg med behandling af bl.a. kronisk migræne og migræne uden aura. Overordnet set er migrænepatienter og migræneanfald meget forskellige. Det gælder derfor for alle former for migrænebehandling (ikke mindst medicin) at effekten varierer fra person til person, og nogle gange fra anfald til anfald.I det kliniske forsøg og efterfølgende blandt over 50 testbrugere, hvoraf nogle ikke havde migræne med aura, fremgik det at Rehaler virker på mange, men ikke alle, migræneanfald. Mange patienter oplever at de ved at bruge Rehaler tidligt i anfaldets udvikling er i stand til helt at undgå anfaldet, andre oplever en mildning af symptomerne, mens et mindretal ikke har effekt. Effekten afhænger af mange forhold, hvoraf nogle er under brugerens egen kontrol og andre ikke er.

Bestil dit Rehaler Starter Kit i dag

1795 DKK - BESTIL NU

Generelle oplysninger:

Alder
år
Køn (sæt kryds)
Mand
Kvinde